Energitika

 • Solární
 • Větrná
 • Malé vodní elektrátny
 • Rozvodny 110 až 330 kV
 • Kogenerační a třigenerační zařízení

Metalurgie

 • Hutnictví
 • Profily a potrubí

Výroba léků

 • Farmaceutická výroba dle norem GMP
 • Chemie

  • Výroba chemických hnojiv

  Těžba a důlnictví

  • Uhlí a kovy

  Občanská výstavba

  • Obchodní centra, úřední budovy, nemocnice atd.

  Potravinářství

  Strojírenství a kovovýroba