Řízení projektů

 • Zapojení českých dodavatelů do realizace projektů a koordinace jejich činností
 • Spolupráce s vědeckými a technologickými centry v Kanadě, Anglii a Austrálii
 • Zavádění nových technologií v projektech
 • Zajištění financování na nové implementace technologií
 • Koordinace dodávek zařízení z České republiky

Projektové a strukturální financování exportu

 • Zajištění a řízení projektů včetně financování
 • Možnost financování nových projektů nebo rozšíření stávajících kapacit a modernizace při spoluúčasti českého investora
 • Úvěry od státních a komerčních bank se zárukou vývozních úvěrových agentur umožňují financování průmyslových, zemědělských, zdravotnických a stavebních projektů.
 • Právní, finanční a projektová expertní analýza
 • Příprava a kontrola smluv a jejich plnění až po vrácení úvěru
 • Finanční kontrola realizace investičních projektů

Dodávky zařízení z České Republiky

 • Společnost má širokou škálu možností zajištění projektování a dodávek zařízení
 • Spolupracujeme s předními výrobci zařízení a projekčními kanceláří

Spolupráce s projektovými, montážními a stavebními společnostmi při realizaci projektů

 • České firmy zajišťují vysoké Evropské standardy kvality stavebních prací a vyráběného zařízení při menších finančních nákladech oproti světoznámým poskytovatelům zboží a služeb
 • Historicky, od roku 1950 byly české podniky přítomny na trzích v zemích bývalého Sovětského svazu a získali pověst spolehlivého dodavatele složitých technologických celků. Mnoho zaměstnanců těchto firem mají dobrou úroveň Ruského jazyka, což je zvláště důležité pro komunikaci mezi technickými experty.

Consulting

 • Příprava a kontrola smluv a jejich plnění až po vrácení úvěru
 • Finanční kontrola realizace investičních projektů
 • Vyhodnocení rizikovosti a řízení rizik
 • Finanční a strukturální modelování